Høring - forslag til endrede regler i petroleumsskatteloven om skattemessig behandling av finansielle poster

Høringsfrist: 14. august 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 14. august 2006
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 2. juni 2006
  • Saken er ferdigbehandlet