Høring - Forslag til endring av gebyrforskriften vedrørende nytt årsgebyr for tilsyn og kontroll av havbruk

Høringsfrist: 3. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 3. februar 2005