Høring: Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 - om maksimal stønadsperiode

Resultat: Forskrift om endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.02.2014