Høring - forslag til endring i lov 28. februar 1986 om adopsjon — innføring av obligatoriske adopsjonsforberedende kurs

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

  • Høringsfrist: 1.november 2005