Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften § 106 om vilkår for å få visum

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2004