Høring — Forslag til endringer i barnetrygdregelverket

Departementet foreslår i høringsnotatet å innføre meldeplikt for skoler ved fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Høringsfrist: 6. april 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2005