Høring - Forslag til endringer i forskrift om høsting av tang og tare, fastsatt ved kgl.res 13. juli 1995 og Forvaltningsplan for tang og tare

Høringsfrist: fredag 23. april 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: fredag 23. april 2004