Høring - forslag til endringer i kringkastingsforskriften

Kulturdepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i § 4-2 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.10.2017