Høring - forslag til endringer i kringkastingsforskriften

Kulturdepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i § 4-2 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.10.2017

Vår ref.: 17/3533

Høringsbrevet i pdf.

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Abelia
Akademikerne
Aller Media AS
Altibox AS
Amedia AS
Annonsørforeningen - ANFO
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
BarneVakten
Bedriftsforbundet
Bergen Media By
Bonnier Media
Discovery Networks Norway
Den norske filmskolen
Den norske turistforening
Egmont
Eyeworks Dinamo
Fagpressen
Familie & Medier
Film & Kino
Filmparken AS
Filmreg
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen Frikanalen
Forskningsrådet
Fritt Ord
Get
Gyro
HBO Nordic
Høgskolen i Lillehammer, avd. for TV-fag
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyskolen i Oslo og Akershus
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Instituttt for samfunnsforskning
Kabel-Norge
Konkurransetilsynet
KOPINOR
Kringkastingsringen
Kringkastingsrådet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen - LO
Mastiff Entertainment
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Modern Times Group AB
Monster
Musikernes fellesorganisasjon
Nasjonalbiblioteket
NFI
NHO
Nordisk Film Distribution AS
Nordisk Film og TV
Noregs Mållag
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges markedsføringsforbund
Norges televisjon AS
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk IP-TV forbund
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk meteorologisk instiuttt
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening
Norske Filmbyråers Forening
Norske Filmregissører
NORWACO
NRK Aktivum
NRK AS
NRK Nynorsk mediesenter
Næringslivets Hovedorganisasjon
P4 Radio Hele Norge
Polaris Media
Radio Energy, NRJ Norge AS
Riksmålsforbundet
Rubicon TV
Sámediggi/Sametinget
Schibsted ASA
Senter for rettsinformatikk
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sponsor- og eventforeningen
Språkrådet
Studvest
Strix Television
Telenor Broadcast Holding AS
TV 2 AS
TV 3 AS
TVNorge AS
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
VG
Viasat AS
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Departementene 

  

Til toppen