Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven § 42 og utlendingsforskriften § 147, samt forslag om innføring av ny § 145a i utlendingsforskriften (regler om rettshjelp i asylsaker).

Høringsfrist 2. februar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: