Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - gjennomføring av EUs grenseforordning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2006

  • Høringsfrist: 18.12. 2006