Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - gjennomføring av EUs grenseforordning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2006

  • Høringsfrist: 18.12. 2006