Høring - forslag til EU-regelverk om urimelig handelspraksis og om beskyttelse av barn og unge i forhold til markedsføring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.11.2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

ANFO- Annonsørforeningen

Barneombudet

Barnevakten

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)

Datatilsynet

Direktesalgsforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

IKT-Norge

INMA (forening for interaktiv markedsføring)

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Lotteritilsynet

Markedsrådet

Mediebedriftenes Landsforening

N-Safe

Norges Markedsføringsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Kreativt Forum

Statens medieforvaltning

Stiftelsen eforum.no

Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk

Universitetet i Oslo, Senter for Europarett