Høring - forslag til forskrift om drift av akvakulturanlegg

På vegne av Fiskeri- og kystdepartementet har Mattilsynets hovedkontor og Fiskeridirektoratet sendt ut forslag til forskrift om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften) på høring. (27.10.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: