Høring — forslag til forskrift om endring av forskrift om tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i Finnmark (laksetildelingsforskriften)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist: 05.09.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 05.09.06