Høring — forslag til forskrift om endring av forskrift om tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i Finnmark (laksetildelingsforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2006

Vår ref.: -

Høring – forslag til forskrift om endring av forskrift om tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i Finnmark (laksetildelingsforskriften)