Høring - forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Reglene i dagens tilsettingsforskrift for menighetsprester skal deles i to ulike regelsett: en forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest og et personalreglement som skal forhandles med tjenestemannsorganisasjonene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006