Høring - forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest

Reglene i dagens tilsettingsforskrift for menighetsprester skal deles i to ulike regelsett: en forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest og et personalreglement som skal forhandles med tjenestemannsorganisasjonene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006