Høring - forslag til forskriftsendringar knytt til samdrift, selskapsnøytral regulering og auka MTB for aure

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 29.07.05