Høring - Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover

Høringsfrist: 14. november 2005

Høringsfristen er 14. november 2005. Høringsuttalelser bes også sendt til elh@asd.dep.no. (08.08.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 14. november 2005
  • Høringsuttalelser bes også sendt til elh@asd.dep.no

Bestilling av høringsnotat: tlf: 22 24 83 68 eller e-post: elh@asd.dep.no