Høring — Forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2005

  • Høringsfrist:28. oktober 2005
  • Nytt i høringssaken: