Høring — Forslag til nye regler for midlertidig bruk av utenlandsregistrert firmabil

Høringsfrist: 21. juli 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 21. juli 2006
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 9. juni 2006