Høring - Forslag til nytt regelverk for fangstbasert havbruk

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist 01.11.05

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.11.05