Høring - Forslag til nytt regelverk for fangstbasert havbruk

Høringsfrist 01.11.05

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.11.05