Høring: forslag til nytt regelverk for grunnstøtte til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007

Fanen øverst i dokumentet kan brukes for å navigere mellom høringsdokumentene.