Høring — Forslag til retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer for næringslivet på Internett (Elmer 2)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2005

  • Høringsfrist: 20.11.05