Høring - Hjemmel for å pålegge offentlige oppgavegivere å benytte elektronisk meldeform ved innlevering av oppgaver til folkeregisteret — høring av lovforslag

Høringsfrist: 17. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 17. mars 2006
  • Saken er ferdigbehandlet.