Høring — Inntektssystemutvalgets utredning — NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring — Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2006

  • Høringsfrist: 1. februar 2006