Høring - Lengdebegrensninger for fiskefartøy

Høringsfrist 27. februar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: