Høring — Nødvendige forskriftsendringer som følge av sammenslåingen av Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond

Resultat: Forskrift om beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 10. september 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende