Høring — Nødvendige forskriftsendringer som følge av sammenslåingen av Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond

Resultat: Forskrift om beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 10. september 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4269

20.08.2004

Nødvendige forskriftsendringer som følge av sammenslåingen av Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond

Finansdepartementet viser til brev fra Kredittilsynet av 19. juli 2004 (kopi vedlagt) med forslag til forskriftsendringer. Av hensyn til behovet for en rask avklaring av hvordan avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005 skal beregnes, har departementet satt høringsfristen til 10. september 2004.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Bankenes sikringsfond
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Kredittilsynet
Norges Bank
OBOS
Sparebankforeningen i Norge

Til toppen