Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven)

Resultat: Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2427 FM KTN

23.6.2000

Vedlagt følger NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven) avgitt til Finansdepartementet 28. april 2000.

Verdipapirregisterloven er foreslått å erstatte lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral. Det bes om høringsinstansenes merknader innen 23. september 2000.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

Til toppen