Høring - NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning II

Departementet sender nå ut Bygningslovutvalgets andre utredning på høring (12.07.2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2005

  • Høringsfrist: 1.12.2005

Illustrasjon
Bygningslovutvalgets sider