Høring NOU 2005:4 Industrien mot 2020 kunnskap i fokus

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2005

  • Høringsfrist: 20.10.05