Høring NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring Farskapsutvalgets utredning NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap med forslag til endringer i barnelovens kapitler om fastsettelse av foreldreskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2009