Høring - ny utlendingslov — adgang for departementet til å instruere om utsatt iverksetting ved berostillelse av saker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2006

  • Høringsfrist: 11.12.2006