Beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler samt forslag til endringer i reglene for privatimport av legemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2012