Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høringsfrist: 3. juli 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 3. juli 2006
  • Sendt på høring 3. april 2006
  • Saken er ferdigbehandlet