Høring - om endring av fiskeriforbudsloven

Forslag om å endre fiskeriforbudsloven med henhold til nasjonalitets- og bostedskravet i § 3 annet ledd - høringsfrist 26. mai

Høringsfrist: 26. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 26. mai 2006