Høring om endring av forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

Resultat: Endring fastsatt 17. desember 2010 i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2010