Høring om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp - Endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2009

Til toppen