Høring om endring i slumpfiskeordningen for havfiskeflåten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2008