Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endringer i aksjelovgivningen mv. om tilknytningskrav for styremedlemmer og daglig leder mv

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.01.2020

Vår ref.: 19/6735

Høringsbrev.pdf

Departementene

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstolene

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Regelrådet

Riksrevisjonen

Skattedirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Tolldirektoratet

Økokrim

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Akademikerne

AksjeNorge

Aksjonærforeningen i Norge

Den norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Eiendom Norge

Energi Norge

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Folketrygdforbundet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Kommunesektorens organisasjon-KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norsk Industri

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Venturekapitalforening

NTL Skatt

Næringslivets hovedorganisasjon

Pensjonskasseforeningen

Regnskap Norge

SMB Norge 

Sparebankforeningen i Norge

Spekter

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

Advokatfirmaet BA-HR DA

Advokatfirmaet CLP AS

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS

Advokatfirmaet SANDS DA

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Advokatfirmaet Østgård DA

Arntzen De Besche Advokatfirma AS

BN Bank ASA

Brækhus Dege Advokatfirma DA

Danske Bank NUF

Deloitte Advokatfirma AS

DNB ASA

Ernst & Young Advokatfirma AS

Føyen Torkildsen Advokatfirma DA

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA 

Handelsbanken NUF 

Kluge Advokatfirma DA

KPMG Law Advokatfirma DA

Kvale Advokatfirma DA

Landkreditt Bank AS

Nasdaq Clearing Oslo NUF

Nasdaq Oslo ASA

Nordea Bank Norge ASA

Nordic Trustee ASA

Oslo Børs ASA

Pareto Bank ASA

SIX x-clear Norway

SpareBank 1

Sparebanken Sør

Verdipapirsentralen ASA

Wikborg Rein & Co

Kopi:
Statsministerens kontor

Til toppen