Høring om endringer i alkoholregelverket

- herunder normerte regler for inndragning av bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.01.2014