Høring om endringer i helsepersonelloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 10. september 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2007