Høring om endringer i reglene om formuebeskatning av sparebanker

Resultat: Ot.prp. nr. 24 2000-2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: