Høring - om etablering av pseudonymt register over svangerskapsavbrudd, forslag til endringer i abortforskriften og forslag til endringer i reseptregisterforskriften

Høringsfrist 13. januar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2006

  • Høringsfrist: 13.01.06