Høring - forskrift om register for utestengte studenter RUST

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å opprette et register for utestengte studenter - RUST. Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter, får slike rettigheter ved en annen institusjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.06.2015