Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.03.2018