Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.09.2016