Høring om forslag til refusjon for apotekfremstilte og uregistrerte legemidler til barn

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.06.2010