Høring om fremtidens velferdsforvaltning

Dagens Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten står foran store endringer. Sosialminister Ingjerd Schou inviterer bruker- og arbeidstakerorganisasjonene til et bredt høringsmøte om hvordan velferdsforvaltningen bør organiseres i fremtiden, 29.august (25.08.03).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: