Høring om heving av grensen for gavesendinger

Høring - forslag om endring av forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer (Forskrift nr. 12).Resultat :Forskrift av 02.07.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring - forslag om endring av forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer (Forskrift nr. 12)

  • Høringsfrist: 25.03.03