Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.01.2016