Høring - Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2007