Høring - om kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utenlandet, Svalbard og Jan Mayen

Resultat: Forskrift av 13. oktober 2004 og Forskrift av 13. oktober 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.06.04
  • Sendt på høring 21. april 2004