Høring - om kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utenlandet, Svalbard og Jan Mayen

Resultat: Forskrift av 13. oktober 2004 og Forskrift av 13. oktober 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.06.04
  • Sendt på høring 21. april 2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1424SA AEL/rla

21.04.04

Høring om kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utenlandet, Svalbard og Jan Mayen

Vedlagt følger et høringsnotat med forslag om at reglene om merverdiavgift endres slik at utenlandsk tilbyder av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon (ekomtjenester) skal beregne norsk merverdiavgift når slike tjenester leveres alle andre mottakere enn de som allerede i dag betaler avgift. Endringen gjelder således for levering til privatpersoner og andre som ikke driver næringsvirksomhet, og som er hjemmehørende i Norge. Tilsvarende foreslås en endring slik at det blir klart at en norsk tilbyder av slike tjenester ikke må beregne norsk merverdiavgift når mottaker av disse er hjemmehørende i utlandet, Svalbard eller Jan Mayen.

Det tas sikte på at endringene trer i kraft fra 1. juli 2004.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 1. juni 2004. Det bes om at høringsuttalelser sendes i elektronisk form til e-postadresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Tor Lande
avdelingsdirektør

Atle E Lunder
rådgiver

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Abelia

Postboks 5490 Majorstua,

0305 OSLO

Alcatel Telecom Norway AS

Postboks 310 Økern

0511 OSLO

Alfa Nett

Postboks 8

1306 Bærum

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Broadwave Communications AS

Postboks 1639 Vika

0120 OSLO

Broadnet Norge AS

Fornebuveien 31

0212 OSLO

Catch Communications

Østensjøvn. 34

0667 OSLO

Cisco Systems Norge

Postboks 426

0213 OSLO

Consorte Norge

Postboks 170 Sentrum

0102 OSLO

Comunic ASA

Hoffsveien 48

1336 Lysaker

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Dataforening

Postboks 8874 Youngstorget

0028 OSLO

Den norske Reisebransjeforening

Postboks 2924 Solli

0230 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Direktoratet for sjømenn

Postboks 8105 Dep

0032 OSLO

Eforum.no, v/Agnes Beathe Steen Fosse

Magnus Poulssonsv. 7

1366 Lysaker

El- og IT forbundet

Youngsgt. 11 c

0181 OSLO

Elektronikkbransjens service­kontor AS

Postboks 6640 Etterstad

0607 OSLO

Elektronikkforbundet

Postboks 6322 Etterstad

0604 OSLO

Energiverkets Landsforening

Postboks 5481

0305 OSLO

Ericsson AS

Postboks 164

1371 ASKER

Fellesforum for elektronisk handel, v/NHD

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Fellesutvalget for Jernbanenes Interessekontor

Tollbugaten 26

0157 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Fiskebåtredernes Forbund

Røysegate 15

6003 ÅLESUND

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Pb. 5471| Majorstua

0305 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forsvarets tele- og datatjeneste

Oslo mil/Akershus

0150 OSLO

Fraktefartøyenes Rederiforening

Postboks 2020

5024 NORDNES

IKT Norge

Postboks 546

0214 OSLO

IT – Industriens Forening

Postboks 7072 Homansbyen

0306 OSLO

Global Telesystems Group Norge AS

Postboks 4560 Grim

4602 Kristiansand S

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 OSLO

Informasjonsteknologi-næringens Forening

Postboks 7072 Homansbyen

0306 OSLO

Institutt for medier og kommunikasjon

Postboks 1093 Blindern

0317 OSLO

Institutt for rettsinformatikk

Postboks 6702 St. Olavs plass

0130 OSLO

IBM Norge AS

Postboks 500

1411 KOLBOTN

Jernbaneverket Bane Tele

Postboks 1162 Sentrum

0107 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

NetCom GSM AS

Postboks 4444 Nydalen

0403 OSLO

NETnet International AB

Postboks 4593 Torshov

0404 OSLO

NetSource Norge AS

Maridalsvn. 139

0461 Oslo

NITO- Norges Ingeniørorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Nokia Norge

Postboks 353

1326 Lysaker

Norges Huseierforbund

Universitetsgt. 20

0162 OSLO

Norges Ingeniørorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges Røde Kors

Postboks 1 Grønland

0133 OSLO

Norske Sivilingeniørers Forening

Dr. Maudsgate 15

0250 OSLO

Norsk EDIPRO

Postboks 2526 Solli

0202 OSLO

NTNU

7034 TRONDHEIM

Polaravdelingen/JD

Postboks 8005

0030 OSLO

Redd Barna

Postboks 6902 St. Olavs plass

0130 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Reiselivsbedriftenes landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

RigNet Operation AS

Postboks 8013

4068 STAVANGER

Sense Communications

Munkedamsveien 45

0250 OSLO

Siemens AS

Postboks 90 Veitvet

0596 OSLO

SINTEF Tele og data

S.P. Andersensvei 15 B

7465 TRONDHEIM

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

TeleDanmark Internordia

Postboks 6299 Etterstad

0603 OSLO

Teleforum

Storgt. 39

0182 OSLO

TelePluss

Drammensvn. 41

0271 OSLO

Tele2 Norge AS

Ulvenveien 75 A

0581 OSLO

Telenor AS

Snarøyveien 30

1331 Fornebu

Teleplan AS

Postboks 69

1324 Lysaker

TelePluss Access AS

Postboks 2816 Solli

0204 OSLO

Telespar

Kongensgate 21

0153 OSLO

Teletopia AS

Kirkegt. 1-3

0153 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

TRSTI

Postboks 447 Sentrum

0104 OSLO

UNINETT

Tempeveien 22

7465 Trondheim

UPC

Postboks 2842 Tøyen

0608 OSLO

Ventelo

Sandakervn. 114 A

0484 OSLO

Vivektra

Postboks 1695 Vika

0120 Oslo

Wicom Communications AS

Postboks 494

1324 Lysaker

Worldcom AS

Strandvn. 50

1324 Lysaker

Til toppen